W pierwszej połowie roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich

Sejm uchwalił pakiet ustaw, które składają się na Konstytucję biznesu. Zmiany mają na celu uproszczenie formalności i ułatwienie firmom prowadzenie

Firmę będzie można zawiesić na dłużej niż 2 lata i wznowić bez formalności, a także oszczędzić na składkach ZUS 1,2