Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną nowelizację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem jest uszczelnienie

Obalenie domniemania dobrej wiary podatnika to obowiązek organu podatkowego – taki wniosek płynie z ostatnich wytycznych Piotra Walczaka adresowanych do

Nie często się zdarza, by deklarowane przez polityków przed wyborami obietnice doczekały się ziszczenia po zajęciu przez nich parlamentarnych i