We wrześniu 2020 r., w porównaniu do września 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym

Połowa przedsiębiorstw informuje, że w ostatnich 6 miesiącach czekało na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie –

Odsetek firm, których kontrahenci opóźniają płatności powyżej 60 dni osiągnął w IV kwartale niemal 54 proc. To rekordowy poziom ostatnich

Eksperci zbadali sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. W sierpniu 2018 r. opublikowano informacje o 90 przypadkach niewypłacalności polskich