Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego

Zasadą jest, że w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej, dokumentującej całą zapłatę za dostawę, przedsiębiorca nie wystawia już faktury końcowej. W