W Dzienniku Ustaw RP z 16 sierpnia 2021 r. Minister Infrastruktury ogłosił rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie

3 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP ukazała się podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o partiach politycznych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej (31 marca 2020 r.), Premier wraz z Ministrem Zdrowia ogłosili kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu krajowego rynku