Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał 26 września 2019 r. komunikat, w którym ostrzega inwestujących dla celów komercyjnych w nieruchomości położone

Trzeci co do wielkości w kraju, wrocławski rynek biurowy oferuje ponad 10 proc. nowoczesnej powierzchni biurowej dostępnej w całej Polsce.

Jak dużego wzrostu cen nowych mieszkań możemy spodziewać się w tym roku? Co będzie miało wpływ na podwyżki? W jakich

Proces legislacyjny nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości dobiega końca. Bez wątpienia jest to akt prawny o fundamentalnym znaczeniu nie