Zasady czasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy określa uchwalona przez Sejm ustawa o zarządzie sukcesyjnym.