W sierpniu 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej wzmógł się ruch imigrantów. Według informacji Straży Granicznej, w miesiącu tym odnotowano tam

W poniedziałek 23 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie