Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021: liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys. osób niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób

PKB mamy już na poziomie wyższym niż przed pandemią, a bezrobocie dopiero zabiera się za obrabianie swojego wzrostu z czasu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 974,9 tys. osób