Jak uzyskać zezwolenie na legalne zakłady bukmacherskie?

Jak uzyskać zezwolenie na legalne zakłady bukmacherskie?

Działalność zakładów bukmacherskich w Polsce jest szczególnie regulowana przez prawo. Do prowadzenia tego rodzaju działalności konieczne jest pozyskanie zezwolenia Ministerstwa Finansów. Aby je uzyskać, należy spełnić szereg wymogów ustawowych.

Ścisła reglamentacja

Zasady prowadzenia legalnych zakładów bukmacherskich określa art. 6 ust. 3 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 lipca 2009 r. Zgodnie z jego brzmieniem: „działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych”. Uzupełnieniem powyższego zapisu jest art. 14 ust. 3 ww. ustawy, który wskazuje, że: „przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy”. Działalność zakładów bukmacherskich w Polsce jest zatem ściśle uregulowana przez prawo i niemożliwe jest ich prowadzenie bez odpowiedniego zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Finansów.

Jedynie spółki

Co ważne, wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zakładów bukmacherskich może złożyć ściśle ograniczona grupa podmiotów gospodarczych. Z tego rodzaju wnioskiem mogą wystąpić krajowe spółki akcyjne bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo do złożenia wniosku przysługuje również spółkom, które działają na zasadach właściwych dla ww. spółek i które posiadają swoją siedzibę na terytorium państwa UE bądź państwa członkowskiego EFTA (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy).

Wymogi art. 36

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zakładów bukmacherskich powinien zawierać szereg dokumentów. Szczegółowe wymogi zostały określone w art. 36 ustawy o grach hazardowych. Do obowiązkowych dokumentów należą m.in. odpis aktu notarialnego umowy/statutu spółki oraz numer KRS, oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną, informacje o aktualnym i przeszłym statusie prawnym i sytuacji finansowej spółki, dane osobowe akcjonariuszy reprezentujących min. 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, a w przypadku spółek handlowych także dane o ich aktualnym i przeszłym statusie prawnym i sytuacji finansowej. We wniosku należy wskazać również prawdopodobną datę rozpoczęcia działalności bukmacherskiej, określić rodzaj i liczbę zakładów wraz z informacją, czy te będą urządzane za pośrednictwem Internetu. Należy przedstawić także projekty regulaminów zakładów wzajemnych. Ważną kwestią jest również legalność źródeł pochodzenia kapitału spółki oraz potwierdzenie zgodności działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ministerstwo Finansów przywiązuje również wagę do uczciwości akcjonariuszy spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Aby uzyskać zezwolenie, nie może przeciwko nim toczyć się postępowanie w krajach UE bądź EFTA, w sprawach o przestępstwa dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nie mogą być również skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe w krajach UE.

Wymogi dotyczące wniosku o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych w Polsce są bardzo rozbudowane. Jeśli zakłady mają być prowadzone przez zagranicznego bukmachera bądź organizowane również przez Internet, to ustawodawca wskazuje jeszcze dodatkowe wymogi wobec składanych dokumentów (odpowiednio art. 36 ust. 1a i ust. 22 oraz art. 36a, dla zakładów przez Internet – art. 36 ust. 8a). Aby mieć pewność, że wniosek nie zostanie odrzucony ze względów formalnych, warto skorzystać ze specjalistycznego doradztwa prawno-podatkowego. Doświadczeni prawnicy zadbają o poprawność wszystkich przedkładanych w Ministerstwie dokumentów i przeprowadzą przyszłych bukmacherów przez całą procedurę pozyskania zezwolenia i legalnego otwarcia zakładów. Takie wsparcie jest bezcenne również ze względu na konieczność uregulowania ściśle określonych zobowiązań finansowych przez spółkę ubiegającą się o zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych.

Duże wydatki

Spółki ubiegające się o zezwolenie muszą wykazać, że dysponują zwiększonym kapitałem zakładowym na poziomie min. 2 mln zł. Wymóg ten znacznie ograniczył pulę podmiotów, które mogą ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju zakładów.

Poza tym uzyskanie zezwolenia wiąże się z szeregiem innych kosztów. Przyszły bukmacher zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia finansowego w wysokości 40 000 zł. Jednak powyższa kwota ulega zwielokrotnieniu, które jest zależne od liczby posiadanych punktów. Szczegółowe warunki wysokości wymagalnego zabezpieczenia określa art. 63 ust. 2 ww. ustawy. Co ważne, zgodnie z art. 63 ust. 2a, w przypadku urządzania zakładów przez Internet, podmiot je urządzający zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.

Oprócz powyższych kwot podmiot ubiegający się o pozwolenie musi wnieść opłatę za jego udzielenie. Jej wysokość w przypadku zakładów wzajemnych jest równa 2000% kwoty bazowej, która obecnie wynosi 4474 zł. Opłaty naliczane są również za każdy punkt przyjmowania zakładów (50% kwoty bazowej), za organizację zakładów przez Internet (2000% kwoty bazowej) oraz za każdą stronę internetową, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów (5000% kwoty bazowej).

Skomplikowana procedura?

Pozyskanie zezwolenia na prowadzenie legalnych zakładów bukmacherskich wydaje się dość skomplikowane. Jeśli jednak właściciele spółki zadbają o odpowiednie wsparcie w tym zakresie – w postaci doświadczonej kancelarii prawno-podatkowej – jego uzyskanie nie musi być wcale trudne. Jednak ze względu na szereg wymogów formalnych i finansowych związanych z pozyskaniem zezwolenia Ministerstwa Finansów, warto skorzystać z doświadczonego wsparcia specjalistów. Profesjonalne doradztwo, pomoc w dopełnieniu formalności i kontrola wymagalnych terminów może okazać się w tym przypadku na wagę złota.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku

oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców.

Oceń ten artykuł: