Regulacje rynku obrotu bronią

We wtorek 25 czerwca 2019 r., Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr projektu UC23), która ustala zasady wydawania zezwoleń na wywóz broni palnej, a także określa zasady przesyłania przez przedsiębiorców obowiązkowych informacji do skomputeryzowanego systemu rejestracji broni.

 

Celem ustawy jest implementacja do krajowego systemu prawnego przepisów dyrektyw unijnych w zakresie kontroli nabywania i posiadania broni oraz udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także rozporządzeń w sprawie nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią, jak i jej śledzenia.

 

Zgodnie z art. 1 ustawy, określa ona zasady:

„1) podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli tej działalności;

2) oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych”  (nr projektu UC23).

 

Nowelizacja określa zasady koncesjonowania przedmiotowej działalności, pozbawiania cech użytkowych broni palnej i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także przemieszczania przez przedsiębiorców strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej, wywozu i tranzytu broni palnej, części i istotnych komponentów oraz amunicji do broni palnej. Ustalaj również nowe zasady rejestracji przez koncesjonowanych przedsiębiorców broni palnej w Skomputeryzowanym Systemie Rejestracji Broni Palnej (SRB).

Po podpisaniu przez Prezydenta, ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, poza częścią przepisów, które zaczną obowiązywać dopiero od 14 grudnia 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: