Zakup sprzętu i energii elektrycznej jako koszt nabycia bitcoina?

Zakup sprzętu i energii elektrycznej jako koszt nabycia bitcoina

Zakup sprzętu i energii elektrycznej jako koszt nabycia bitcoina

Jeden z podatników chce prowadzić działalność polegającą na kopaniu walut wirtualnych z użyciem urządzeń elektronicznych. Wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy do kosztu uzyskania przychodu z tej działalności będzie mógł zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu i prąd.

Pozyskiwanie bitcoinów i innych walut wirtualnych odbywa się za pomocą urządzeń elektronicznych, przede wszystkim komputera. Planujący prowadzenie działalności polegającej na takim pozyskiwaniu kryptowalut wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy za „wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej”, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT, będzie mógł uznać wydatki na zakup niezbędnego do kopania sprzętu oraz na energię elektryczną zużywaną w tym celu? Jedno takie urządzenie kosztuje nawet ponad 10 tys. złotych. Wnioskodawca nie zamierza wciągać ich do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności, a i samo zbycie wydobytej kryptowaluty nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

A jak stanowi m.in. art. 22 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej.

Dyrektor KIS nie zgadzając się ze stanowiskiem wnioskodawcy, to, że jest ono nieprawidłowe uzasadnił w dość niejasny, wzbudzający wątpliwości sposób. Stwierdził bowiem, że z przywołanego przez wnioskodawcę przepisu wynika, iż: „…  aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu powinien być:

– udokumentowany,

– bezpośredni,

– poniesiony na nabycie waluty wirtualnej.

Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc koszty pośrednie, w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów, zakup komputera, koszty zużycia prądu, koszt zakupu „koparek do kryptowalut” itp.)” (interpretacja indywidualna z 4 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.735.2020.1.MR).

Z jednej więc strony organ podatkowy jako podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu wskazuje wydatek „poniesiony na nabycie waluty wirtualnej”, z drugiej, jako niepodlegający takiemu zaliczeniu koszt pośredni wskazuje „w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: