Utrzymanie czystości w szpitalu bez zwolnienia z VAT


Utrzymanie czystości w szpitalu bez zwolnienia z VAT

[16.11.2016] Szeroko pojmowane czynności medyczne są zasadniczo zwolnione z VAT. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6.9.2016 r., sygn. I SA/Kr 829/16 pokazuje jednakże, że ze zwolnienia nie będzie korzystać usługa polegająca na utrzymaniu czystości na terenie szpitala.

Zakres zwolnienia

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się z podatniku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Dla skorzystania z powyższego zwolnienia należy badać dwa aspekty:
1. cel i rodzaj usługi;
2. to, czy świadczenie jest wykonywane przez odpowiedni podmiot.

Status podmiotu leczniczego nie wystarczy

Jednym z warunków dla zastosowani zwolnienia jest to, aby usługa była wykonywana przez podmiot leczniczy. Tak było w stanie faktycznym badanym przez WSA w Krakowie. Dotyczył on bowiem spółdzielni, która była podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i która wykonywała określone czynności na rzecz szpitali. Okoliczność ta nie była jednakże wystarczająca dla zastosowania zwolnienia w odniesieniu do wszystkich czynności podatnika.

Utrzymanie czystości

Podatnik świadczył kompleksową usługę utrzymania czystości w zakresie m.in. sprzątania i dezynfekcji powierzchni szpitali, utrzymania czystości pomieszczeń i obsługi pozamedycznej, sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji, utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego w obiektach szpitali, sprzątania pomieszczeń szpitalnych, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Spółdzielnia podkreślała przy tym, że jej czynności są niezbędne  dla utrzymania właściwego poziomu opieki medycznej. Bez zagwarantowania właściwego stanu sanitarnego nie jest możliwe leczenie. Tak więc, zdaniem podatnika powinno się uznać, że w istocie współuczestniczy on w zapewnianiu świadczeń  zdrowotnych.

Niezbędność świadczenia pomocniczego nie wystarczy

Sąd, a także organy podatkowe, nie potwierdził zdania spółdzielni. Przyznano, co prawda, że jej świadczenie było niezbędne i związane z wykonywaniem czynności medycznych przez szpital, np. poprzez zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Takie czynności jednakże nie są skierowane bezpośrednio na pacjenta i nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie są usługami medycznymi a w konsekwencji także nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Pielęgnacja pacjenta jest zwolniona

W analizowanej sprawie podatnikowi powierzono także do wykonania szereg usług związanych z ochroną zdrowia, w tym m.in. doraźną pomoc przy pacjentach przy ich pielęgnacji oraz przemieszaniu. Charakter takich czynności wykraczał poza zadanie kompleksowego utrzymania porządku i czystości na terenie obsługiwanej placówki leczniczej. Organy potwierdziły (nie było to kwestią sporu z podatnikiem), w związku z tym, że działania te można uznać za zwolnioną z VAT usługę ochrony zdrowia. Z wyroku wynika ponadto, że podobnie powinny być ocenianie świadczenia takie jak pomoc pielęgniarkom oraz monitorowanie stanu pacjentów.

Michał Samborski, konsultant podatkowy

Treści dostarcza: ECDDP sp. z o.o.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: