Tarcze Antykryzysowe a bieg terminu przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń

Tarcze Antykryzysowe a bieg terminu przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń

Tarcze Antykryzysowe a bieg terminu przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń
Wdrażane w życie i często zmieniane ustawy „covidowe” wprowadziły sporo zamieszania w porządku prawnym. Zmiany z 2 marca 2020 r. i z 14 maja 2020 r. stworzyły wątpliwości co do obliczania biegu terminu przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń. O wyjaśnienie tych niejasności wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO zwrócił się 22 sierpnia 2020 r. do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. Pojawiły się one 16 maja 2020 r. wraz z wejściem w życie kolejnej odsłony Tarczy Antykryzysowej, a dokładnie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875).

Wcześniejsza ustawa tarczowa, czyli Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), zawierała przepis art. 15zzr ust. 6, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Wskazaną wyżej ustawą „covidową” z 14 maja 2020 r. uchylono w całości art. 15zzr jednocześnie ustanawiając w art. 68 ust. 5, że wraz z dniem wejścia w życie tej ustawy, a więc 16 maja, rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

RPO wskazał więc na powstałą niejasność, czy przedmiotowy bieg terminu przedawnienia wznawia się, czy też rozpoczyna od nowa. O tym, że bieg ten ulega wznowieniu przemawia bowiem uchylenie z dniem 16 maja 2020 r. regulacji art. 15zzr, natomiast zawarte w art. 68 ust. 5 sformułowanie „rozpoczyna się” sugeruje coś innego.

Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych i zgodnie z logiką zastąpienie określenia „rozpoczyna się” słowami „wznawia się”, bo brak jest przesłanek, które przemawiałyby za tym, aby po okresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej, miałby on biec na nowo, a nie od chwili, w której został zawieszony.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich, pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z 22 sierpnia 2020 r., nr II.510.474.2020

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: