Jak załatwić sprawę urzędową przez ePUAP

Jak załatwić sprawę urzędową przez ePUAP

[21.03.2016] Na platformie ePUAP przedsiębiorca znajdzie niezbędne informacje dotyczące wielu różnych urzędowych pism czy wniosków. Jeśli jako jej użytkownik posiada też Profil Zaufany lub płatny e-podpis, może takie e-dokumenty podpisać i wysyłać.

Platforma ePUAP oferuje swoim użytkownikom tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP). Można powiedzieć, że ESP jest niejako jedną skrzykną pocztową całej e-administracji. Dzięki niej, użytkownicy ePUAP mogą wysyłać różne pisma lub wnioski do różnych adresatów, oczywiście podpisując je wcześniej bezpłatnym Profilem Zaufanym czy płatnym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Jak dokładnie wygląda kontakt z e-administracją przez ESP?

Sprawdź dostępność, zanim wybierzesz e-dokument

W tym miejscu należy wskazać jeden mankament e-administracji, który trzeba mieć na uwadze, kiedy zamierzamy wysłać urzędowe pismo bądź wniosek bez wychodzenia z domu. Jeśli chodzi o e-dokumenty, które mają jednego, ogólnopolskiego adresata, można śmiało powiedzieć, że e-administracja działa bez zarzutu. Zatem bez problemu każdy użytkownik ePUAP-u wyśle np. Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich, wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego adresowany do ministra właściwego ds. gospodarki czy wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji do prezesa PARP-u.

Niestety w przypadku pism, których adresatami są urzędy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania czy siedziby firmy, może się okazać, że ePUAP i ESP pozwolą załatwić sprawę tylko niektórym użytkownikom. Przykładowo w Warszawie na kilkanaście urzędów skarbowych, jedynie dwa oferują usługę przesłania elektronicznego wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami i mandatami.

E-wniosek na przykładzie

Załóżmy, że jako przedsiębiorca z Białegostoku chcemy uzyskać zezwolenie na prowadzenia apteki. Logujemy się na stronie epuap.gov.pl, przechodzimy do "Katalogu spraw" i wybieramy interesujący nas dział, czyli w naszym przykładzie "Przedsiębiorczość". Tutaj można stracić trochę czasu na szukanie interesującego nas pisma, bowiem wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki znajdziemy nie w "Zezwolenia i koncesje", a w "Prowadzenie i zakładanie działalności". Po kliknięciu tej drugiej opcji zapoznajemy się z opisem wniosku i górnym okienku wybieramy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku. Klikamy "Załatw sprawę".

Niektóre pisma sporządzimy i podpiszemy, nie wychodząc poza platformę ePUAP. W przypadku innych dojdzie do przekierowania. W naszym przykładzie zostajemy przekierowani z ePUAP-u do strony cyfrowego urzędu w województwie podlaskim. Aby wypełnić formularz wniosku o zezwolenie, musimy po raz kolejny się zalogować oraz zaakceptować regulamin tej strony. Przekierowanie może trwa trochę dłużej, natomiast jest automatyczne i tak naprawdę użytkownikowi pozostaje jedynie zatwierdzanie kolejnych kroków oraz wypełnienie gotowego formularzu wniosku.

ePUAP jak dobra nawigacja po świecie e-administracji

W przypadku użytkowników, którzy nie znaleźli na platformie swoich adresatów, platforma nie musi być całkowicie bezużyteczna. Można ją traktować jako obszerną i mimo wszystko czytelną bazę dokumentów urzędowych. Po kliknięciu na jakikolwiek z nich, zawsze wyświetli się, do kogo powinnyśmy się z nim udać, etapy i czas jego realizacji, dodatkowe wymagane dokumenty, czy wreszcie, ile złożenie konkretnego pisma kosztuje.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: