30% i 100% sankcje karne w VAT

30% i 100% sankcje karne w VAT

[03.11.2016] Ministerstwo Finansów zapowiedziało dalsze zmiany w VAT. Rząd planuje przywrócenie instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego w postaci 30% sankcji VAT za nierzetelne rozliczenia podatku od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy o VAT ma wejść w życie od początku 2017r. a głównym założeniem zmian ma być ograniczenie nadużyć w VAT.

Przypominamy, iż podobna sankcja funkcjonowała do końca listopada 2008r. Unormowana była w art. 109 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia, iż podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej miał prawo określić wysokość tego zobowiązania we właściwej wysokości oraz ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.

Obecnie przygotowywany projekt nowelizacji obejmuje ponadto wprowadzenie 100-proc. sankcji za używanie tzw. pustych faktur, czyli dokumentujących fikcyjną sprzedaż towarów lub usług. Przewidziane będą też sankcje dla pełnomocników, którzy pomagają w rejestracji tzw. słupów.

Urzędnicy będą mogli odmówić rejestracji podejrzanego podmiotu lub szybko wykreślić go z rejestru podatników np. w sytuacji gdy przedsiębiorca nie złoży np. deklaracji VAT lub nie będzie się stawiał na wezwanie fiskusa.

Zapowiadane są również zaostrzenia dla nowych firm, które zgodnie z planowanymi zmianami musiałyby przez pierwszy rok działalności płacić VAT co miesiąc. Nie będą miały prawa do kwartalnego rozliczenia.

Treści dostarcza: Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: