Rozliczenie usług zamawianych przez spółkę cywilną w firmach wspólników

Rozliczenie usług zamawianych przez spółkę cywilną w firmach wspólników

[27.04.2016] Wydatki spółki cywilnej na usługi innych podmiotów stanowią koszt uzyskania przychodu. Ale jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli wydatek zostanie poniesiony na usługę wykonaną przez przedsiębiorstwo wspólnika?

Spółka cywilna jest podmiotem, który nie ma osobowości prawnej. Dlatego m.in. nie płaci ona podatku dochodowego, gdyż ten rozliczają – proporcjonalnie do udziału – wspólnicy. Ale ta konstrukcja sprawia, że czasem pojawiają się problemy przy rozliczeniu.

Wspólnik wspólnikowi kontrahentem

Wspólnik spółki cywilnej może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie przez tę spółkę. Wówczas wszystkie koszty, poniesione przez spółkę, w przypadającej na siebie części rozlicza jako koszty własnej działalności, podobnie jak przychody. Ale o wiele częściej zdarza się, że przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą, a spółka cywilna jest drugim biznesem.

Taka właśnie sytuacja wystąpiła w przypadku podatniczki, która zwróciła się do izby skarbowej z pytaniem o rozliczenie kosztów. Prowadzi ona własny gabinet lekarski. Dodatkowo jest wspólnikiem w spółce cywilnej, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (posiada w nim 1/3 udziałów).

Wnioskodawczyni jako przedsiębiorca prowadzący własny gabinet podpisała umowę ze spółką cywilną, w której ma udziały, na świadczenie usług medycznych. Zgodnie z umową, ostatniego dnia każdego miesiąca, wystawia spółce fakturę za wykonane usługi.

Nie praca, ale świadczenie usług

Pytanie, jakie zadała izbie, dotyczyło tego, jak powinna potraktować koszt, jaki dla spółki cywilnej stanowi wydatek na zakup usług od należącego do podatniczki gabinetu? Podatniczka stwierdziła, że koszt, jaki dla spółki stanowi wydatek, będzie faktycznie jej kosztem podatkowym, w wysokości proporcjonalnej do udziałów, a więc w 1/3 poniesionej kwoty.

Izba Skarbowa w Katowicach z interpretacji z 20 kwietnia (sygnatura IBPB-1-1/4511-133/16/ZK) przyznała jej rację. Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się pracy własnej przedsiębiorcy, jednak w tym wypadku mamy do czynienia z umową, podpisaną przez dwa odrębne podmioty gospodarcze.

To oznacza, że tak jak przychody spółki będą przez podatniczkę rozliczane proporcjonalnie do udziałów, tak też będzie rozliczać koszty spółki. A więc doliczy je do innych przychodów z tego samego źródła, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie rozliczy na przyjętych wcześniej zasadach.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: