Jakie są dane niezbędne do rozliczenia PIT przez internet?

Jakie są dane niezbędne do rozliczenia PIT przez internet?

[02.04.2016] Rozliczenie PIT w formie elektronicznej to najwygodniejszy sposób złożenia deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. Jednak aby było to możliwe, podatnik musi pamiętać o konieczności podania pięciu danych identyfikacyjnych.

Przypomnijmy, że aby wysłać drogą elektroniczną m. in. deklaracje podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, podatnik musi podać pięć następujących danych identyfikujących jego tożsamość:

  • identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwotę przychodu wskazaną w PIT za 2014 rok.

W prosty sposób można rozliczyć się z fiskusem za pomocą systemu e-Deklaracje, który prześlę deklarację podatkową do urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów zadbało o jego wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, w tym celu resort udostępnił podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika, takich jak : nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL (od dnia 1 stycznia 2012 r. Identyfikator podatkowy) oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Cechy te, weryfikowane w systemie centralnym, posłużą jednocześnie do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z usługi. Ponadto w systemie e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: