Premie dla członków zarządu

Premie dla członków zarządu

Optima

Premia – podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze – niezależnie od jej rodzaju (uznaniowa czy regulaminowa) stanowi przychód podlegający doliczeniu do innych przychodów osiąganych z tego samego źródła i tym samym opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W ostatnim artykule o premiach dla członków zarządu, poruszaliśmy m.in. czym jest premia, jakie są rodzaje premii oraz przede wszystkim wskazywaliśmy, że premia – podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze – niezależnie od jej rodzaju (uznaniowa czy regulaminowa) stanowi przychód podlegający doliczeniu do innych przychodów osiąganych z tego samego źródła i tym samym opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu premii z tytułu tzw. przychodów z kapitałów pieniężnych, która opodatkowana jest stawką 19%.

W praktyce przyznanie tego rodzaju premii zwiąże się z utworzeniem programu motywacyjnego dla członków zarządu i ewentualnie prokurentów, opartego na pochodnych instrumentach finansowych, przewidującego premie dla członka zarządu uzależnione od wskaźników finansowych spółki. (m.in. od przychodów spółki z tytułu wynagrodzenia zmiennego od funduszy inwestycyjnych).

Taki stan faktyczny był przedmiotem analizy organu podatkowego, który doszedł do przekonania, że tego rodzaju przychód menedżera z tytułu premii, jaką otrzyma on na podstawie zawartej ze spółką umowy, będzie przychodem z kapitałów pieniężnych i powstanie dopiero w momencie realizacji prawa do wynagrodzenia stanowiącego pochodny instrument finansowy. Dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej potwierdził tym samym, iż przyznana w ten sposób premia menedżera może być korzystniej opodatkowana i będzie miała do niej zastosowanie 19% stopa podatkowa. Warto również wskazać, iż stanowisko wyrażone w przytoczonej wyżej interpretacji podatkowej nie jest odosobnione. W podobnym duchu wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji z dnia 21 maja 2013r. (IPPB2/415-181/13-4/MK).

Omawiana interpretacja może mieć niewątpliwie bardzo doniosłe znaczenie dla menedżerów spółek osiągających wysoki poziom wynagrodzeń, na które składają się zarówno wynagrodzenie podstawowe, jak i premia. Można sobie przecież wyobrazić sytuację, w której wynagrodzenie menedżera rozkłada się w ten sposób, że jako wynagrodzenie podstawowe otrzymuje on od spółki równowartość najniższej pensji krajowej, natomiast pozostałe profity są mu przyznawane w ramach odpowiednio skonstruowanej premii. Kwestia ta wymaga jednak odrębnej analizy.

Trzeba jednak pamiętać, że w czasie kontroli skarbowej organ podatkowy może się dokładniej przyjrzeć stosowanym w firmie programom motywacyjnym. Jeśli okaże się, że wynagrodzenie członka zarządu jest po prostu premią ze dobre wyniki (a nie realizacją prawa z instrumentu finansowego), przekwalifikuje je na przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście (w zależności od podstawy, na jakiej członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie) z wszystkimi konsekwencjami, m.in. obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego progresywnego (wg skali podatkowej).

Jak widać, zagadnienie to budzi pewne kontrowersje i w praktyce drobne tylko różnice w stanach faktycznych, mogą powodować różne implikacje podatkowe w podobnych sytuacjach.

W konsekwencji, jeżeli, zgodnie z regulaminem/umową, świadczenie będzie wypłacane z tytułu pełnionej funkcji, wówczas uzyskany przychód, nawet jeżeli będzie posiadał znamiona instrumentu finansowego, co do zasady winien być opodatkowany na zasadach ogólnych.

Treści dostarcza OPTIMA Kancelaria Prawna

 

Oceń ten artykuł: