Nowy plik kontrolny JPK_VAT z deklaracją dla firm

Nowy plik kontrolny JPK_VAT z deklaracją dla firm

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, bez względu na swoje rozmiary, będą zobowiązani składać nowe pliki kontrolne JPK_VAT. Na podatników uporczywie uchylających się od obowiązków deklaracyjnych, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli nakładać 500 zł kary.

Nowy JPK_VAT z deklaracją zastąpić ma wszystkie składane dotąd oddzielnie pliki deklaracji VAT-7, VAT-7K z załącznikami oraz informacji JPK_VAT (nie dotyczy to skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem oraz deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe regulacje, czyli: VAT-8, VAT-9M, VAT-10 i VAT-14).

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą go składać w dwóch częściach: ewidencyjnej i deklaracyjnej, ale wysyłanych razem jednym plikiem. Co będzie w nowym pliku? Jaki informuje Ministerstwo Finansów znajdą się w nim:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Plik należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia następnego miesiąca, a za okresy kwartalne – po wypełnieniu części ewidencyjnej za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału, po zakończeniu całego kwartału należy wypełnić część ewidencyjną za ostatni jego miesiąc oraz część deklaracyjną za cały kwartał. Dla tych, rozliczających się miesięcznie dedykowany został plik JPK_V7M, a dla rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K. Po złożeniu, będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Ministerstwo Finansów udostępni nową wersję aplikacji e-mikrofirma oraz formularz interaktywny do wypełniania i wysyłania plików dla najmniejszych podatników. Będą one obsługiwać także stare wersje plików JPK_VAT na potrzeby ewentualnych korekt. A standardowo korygowanie błędów będzie możliwe w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do dokonania korekty. W terminie tym będzie można również udowodnić poprawność złożonej deklaracji, dzięki czemu podatnik uchroni się od ukarania.

„… na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach” – informuje Ministerstw Finansów.

źródło: Ministerstwo Finansów

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: