Kiedy przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Niekorzystna interpretacja fiskusa? Wystarczy się odwołać

[23.08.2016] Podatnik, który złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ale decyzja skarbówki okazała się dla niego negatywna, wcale w starciu urzędnikami nie jest na straconej pozycji. Aby ponownie walczyć o udowodnienie swoich racji, może złożyć odwołanie.

Odwołując się od niekorzystnej interpretacji indywidualnej, trzeba udowodnić, że przy jej wydawaniu nastąpiło naruszenie prawa. Jako że interpretacje są wydawane jako postanowienia, nie można złożyć na nie zażalenia, a jedynie skargę na organ wydający interpretację.

Postępowanie odwoławcze od niekorzystnej interpretacji indywidualnej składa się z dwóch kroków. Możliwe, że skuteczny okaże się już pierwszy, a jeśli nie, to dopiero wyczerpanie obu możliwości sprawia, że interpretację można uznać za wiążącą. W jakiej kolejności należy takie postępowanie prowadzić?
 
Wezwanie do ministra za pośrednictwem izby skarbowej
 

Obecnie interpretacje indywidualne wydaje minister finansów za pośrednictwem izb skarbowych. Gdy otrzymana interpretacja jest niekorzystna dla podatnika, może się on odwołać do izby, która wydała interpretację ministra. Podatnik ma na to czas do 14 dni od otrzymania interpretacji. Takie odwołanie jest w istocie wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, które zdaniem podatnika składającego wniosek o interpretację miało w otrzymanej interpretacji miejsce.
 
Izba Skarbowa może albo podtrzymać, albo zmienić poprzednie stanowisko, jeśli uzna, że łamało ono prawo.
 
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 

Jeśli wydana przez Izbę Skarbową decyzja w sprawie usunięcia naruszenia prawa była negatywna, podatnik ma prawo w terminie 30 dni od jej otrzymania złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Jeśli izba nie odpowiedziała na wezwanie, wówczas skarga do WSA może być złożona w terminie do 60 dni od dnia złożenia wezwania.
 
Skarga musi być złożona w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem skarżonej izby na adres Biura Krajowej Informacji Podatkowej przy Izbie Skarbowej, która wydawała interpretację.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: