Brak deklaracji PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia

Brak deklaracji PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia

[07.03.2016] Pierwsze dni marca to czas, kiedy do podatników powinny już dotrzeć wszystkie, niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego rozliczenia podatku, informacje takie jak m.in. deklaracje PIT 11, PIT 11A oraz PIT 8C.

W przypadku, gdy podatnik nie otrzymał tych informacji musi je pozyskać w inny sposób. Co ważne, aby poprawnie sporządzić deklarację roczną za 2015 rok, ma czas do końca kwietnia.

Pracodawcy do końca lutego mieli czas na prawidłowe wykazanie podatku dochodowego pobranego od pracowników lub innych zatrudnionych osób w 2015 roku. Tak, więc na początku marca do pracowników powinny dotrzeć ostatnie, terminowo wysłane informacje PIT. Najczęstszą formą przekazania deklaracji jest odbiór osobisty bądź wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru. Płatnik, który w terminie nie przekazuje deklaracji podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Co do zasady, karą stosowaną w postępowaniu karnym jest grzywna. Co zrobić, jeśli nie otrzymamy jednak deklaracji?

Pierwszym krokiem, który należy uczynić jest kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracodawcą i zażądanie przekazania informacji podatkowej. Jeśli natomiast pracodawca potwierdza terminową wysyłkę informacji podatkowych a do nas one nie dotarły, to należy zwrócić się do niego z prośbą o przekazanie duplikatu informacji podatkowej.

Jeśli pracownik nie złoży rocznego rozliczenia podatku tylko, dlatego, że nie dotarł do niego PIT-11, należy się liczyć z odpowiedzialnością nie tylko za niezapłacenie podatku, ale również za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Pracownik powinien rozliczyć PIT we własnym zakresie

Za prawidłowe pobieranie zaliczek na podatek dochodowy, odpowiedzialny jest płatnik, czyli pracodawca. Nie oznacza to jednak, że pracownik może pominąć w swoim rocznym rozliczeniu przychody, o których płatnik go nie poinformował. W rocznej deklaracji należy wykazać przybliżone kwoty, które w deklaracjach PIT-11, PIT-8C czy PIT-11A powinny zostać ujęte. Do tak złożonej deklaracji rocznej warto dołączyć krótkie pismo wyjaśniające zaistniałe okoliczności oraz opisać sposób, w jaki zostały oszacowane wysokości kwot wykazanych w deklaracji.

Utrudniony kontakt z pracodawcą, bądź jego brak

Gdy pracownik nie może się skontaktować z pracodawcą lub taki kontakt nie skutkuje uzyskaniem odpowiednich danych, wówczas musi on samodzielnie ustalić prawidłowe kwoty przychodów, kosztów podatkowych, dochodów jak również wysokość pobranej zaliczki.

Nie zostaje z tym jednak sam – pomocy w tym zakresie powinien mu udzielić urząd skarbowy. Podatnik ma prawo, bowiem wystąpić do US w celu weryfikacji, czy zaliczka na podatek dochodowy była faktycznie pobrana, a informacje o wysokości wynagrodzenia rzeczywiście trafiały do urzędu.

Podatnicy, którzy zostali zmuszeni do samodzielnego ustalenia kwot potrzebnych do wpisania do deklaracji, nie ponoszą jednak odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania takiej czynności jak umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście czy też z tytułu praw majątkowych – do wysokości zaliczki, do której to płatnik jest zobowiązany. Co za tym idzie, zasada ta uchyla odpowiedzialność podatnika, co do wysokości zaliczki, którą pobrać płatnik powinien – potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2013 roku, II FSK 2075/11, w którym NSA wskazuje, że płatnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaniżenie lub niepobranie zaliczek (…).

Autor:
Skarbiec Corporate Services Sp. z o.o.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: