Od 1 lipca zmiany w obowiązkach składania deklaracji akcyzowych

Od 1 lipca zmiany w obowiązkach składania deklaracji akcyzowych

Od 1 lipca zmiany w obowiązkach składania deklaracji akcyzowych

Od 1 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów modyfikuje zakres i sposób realizacji obowiązku składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w zakresie podatku akcyzowego.

Z dniem 1 lipca przedsiębiorcy mogą składać deklaracje akcyzowe wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Osoby fizyczne, które działalności gospodarczej nie prowadzą, mogą nadal składać te deklaracje w klasycznej formie, papierowej.

1) Miesięczne deklaracje akcyzowe należy składać w przypadku:

a) produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym;

b) zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy;

c) opodatkowania: wyrobów węglowych, energii elektrycznej; suszu tytoniowego, wyrobów gazowych.

Do czego służą poszczególne formularze deklaracji?

– AKC-4/AKC-4zo: podatku akcyzowego, m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,

‒ AKC-WW: podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,

‒ AKC-WG: nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

‒ AKC-EN: nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,

‒ AKC-ST/AKC-STn: podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Jakie obowiązują terminy?

– do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,

– do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,

– wyroby węglowe  – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,

– energia elektryczna i wyroby gazowe – termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

2) Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obejmuje wyroby:

– objęte zwolnieniem od akcyzy,

– opodatkowane zerową stawką akcyzy i wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Deklarację AKC-KZ należy złożyć w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25. listopada 2021 r.

3) Deklaracje uproszczone:

a) W przypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady składania deklaracji uproszczonej nie ulegają zmianie. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji AKC-UA, którą należy złożyć w terminie do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego.

b) W przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. określony zostanie nowy wzór deklaracji uproszczonej AKC-US, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

4) Deklaracje uproszczone za okresy kwartalne trzeba będzie od 1 lipca składać w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej, na formularzu AKC-UAKZ w terminie do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10. listopada 2021 r.

5) Zobowiązanymi do składania deklaracji akcyzowej od 1 lipca 2021 r. nie są:

– podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (poza deklaracją w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy),

– osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy,

– podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: