Od 1 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów modyfikuje zakres i sposób realizacji obowiązku składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji