Nowe rozporządzenie ws. znaków akcyzowych

Nowe rozporządzenie ws. znaków akcyzowych

We wtorek 23 kwietnia 2019 r., pojawił się najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (nr z wykazu 916). Przewiduje on m.in. czasowe wydłużenie stosowania legalizacyjnych znaków akcyzy na wyroby tytoniowe.

Zawierające 13 załączników rozporządzenie określa m.in., wzory znaków akcyzy, sposoby nanoszenia tych znaków na opakowania jednostkowe, wzory upoważnień i wniosków o wydanie, sprzedaż, odbiór banderoli podatkowych i legalizacyjnych, wniosek o zdjęcie banderoli, czy tabelę opłat za sprzedaż banderoli legalizacyjnej.

Rozporządzenie wydłuża okres dopuszczalnego stosowania legalizacyjnych znaków akcyzy o wymiarze 45×22 mm na wyroby tytoniowe. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2018, poz. 1178) wprowadziło nowe wzory znaków akcyzy na wyroby tytoniowe o wymiarze 32×16 mm, utrzymując w czasowej mocy stosowanie dotychczasowych wzorów o wymiarze 45×22 mm do dnia 20 maja 2019 r. Ministerstwo w obawie, że sprzedawcy i dystrybutorzy wyrobów tytoniowych mogliby nie zdążyć do tego czasu z oznaczeniem ich nowymi znakami, wydłużyło okres ważności obecnie funkcjonujących znaków do końca 2019 roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: