Najważniejsze zmiany podatkowe od 1 stycznia

Najważniejsze zmiany podatkowe od 1 stycznia

Wraz z nowym rokiem, w życie wchodzą również liczne zmiany w prawie podatkowym. Podatnikom przybędzie obowiązków w zakresie dokonywanych z fiskusem rozliczeń, ale zmiany powołać mają także szereg ułatwień.

Biała lista podatników

Od 1 stycznia 2020 r. dokonując płatności powyżej 15 000 zł z tytułu faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT, należy to zrobić na rachunek znajdujący się w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, zwanym białą listą podatników. Znajduje się ona na stronie www Ministerstwa Finansów, a także w rejestrze CEIDG. Dokonanie tej płatności na rachunek spoza listy oznaczać będzie brak możliwości zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu oraz wstąpienie w rolę dłużnika solidarnego z wystawcą faktury w zakresie rozliczenia naliczonego na niej VAT.

Split payment

Brak możliwości zaliczenia opłaconej faktury do kosztów uzyskania przychodów będzie od nowego roku również sankcją za uregulowanie wynikającego z niej zobowiązania z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, przy transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeśli na fakturze tej zamieszczony był komunikat: „mechanizm podzielonej płatności”.

Kasy rejestrujące dla mechaników i stacji paliw

Od 1 stycznia 2020 r., przedsiębiorcy wskazani w art. 145b ust.1 pkt 1 ustawy o VAT:
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, oraz

  1. b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

– nie mogą już prowadzić ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a jedynie za pośrednictwem kas rejestrujących online.

Ulga na złe długi

Podatnicy PIT i CIT dołączają do podatników VAT, jako podmioty uprawnione do pomniejszenia podstawy opodatkowania w tych podatkach o wartość nieuregulowanej przez kontrahenta płatności w terminie 90 dni od upływu jej terminu lub niezbytej w tym terminie. Zgodnie bowiem z wchodzącym 01.01.2020 r. w życie przepisem art. 18f ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jak i art. 26i ust. 1 ustawy o PIT), podstawa opodatkowania:

„może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie” (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, ze zm.).

Wśród innych, najistotniejszych zmian w podatkach od początku nowego roku, samo Ministerstwo Finansów wskazuje:

– wprowadzenie w życie tzw. mikrorachunków, czyli indywidualnych, dedykowanych dla każdego podatnika numerów rachunków, na jaki zobowiązani są wpłacać PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego, a także

– przyznanie własności całego przedsiębiorstwa w spadku i całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym udziału zmarłego przedsiębiorcy zarządzany przez przedstawiciela tymczasowego, żyjącemu małżonkowi, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: