Stopy zwrotu | Rentowność funduszy inwestycyjnych


Stopy zwrotu | Rentowność funduszy inwestycyjnych

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych to wskaźnik pokazujący rentowność poszczególnych funduszy. Innymi słowy, pozwala on nam uzyskać informację ile zyskalibyśmy na inwestycji w funduszy, gdybyśmy kupili jednostki uczestnictwa w określonym momencie przeszłości.

Jak każde inne tego rodzaju zestawienie, także porównanie stóp zwrotu ma duże znaczenie przy decyzji inwestycyjnej, ale nie powinno być absolutyzowane – w końcu mówi ono jedynie o stosunku przeszłych inwestycji do teraźniejszej kondycji funduszy i nie daje nam absolutnej gwarancji co do relacji między teraźniejszą inwestycją a przyszłymi zyskami.

Linki związane z tematem:

Fundi.Pl: Opłaty w funduszach inwestycyjnych
"Pierwszą z opłat jest opłata związana z zakupem jednostek uczestnictwa w funduszach, zwana też opłatą dystrybucyjną bądź prowizją. W większości funduszy prowizja jest pobierana bezpośrednio przy zakupie poprzez odliczenie jej od wpłacanej kwoty. Po tej operacji następuje przeliczenie wpłaty na jednostki uczestnictwa."

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Stopy zwrotu | Rentowność funduszy inwestycyjnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: