US Value Equity Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

US Value Equity Fund

Zarządca inwestycyjny:
Brandes Investment Partners, L.P.

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w akcje amerykańskie z założeniem wzrostu wartości kapitału w okresie od trzech do pięciu lat. Podejście inwestycyjne wykorzystuje analizę fundamentalną dla wskazania spółek o silnych podstawach, których akcje można kupić po znacznie niższej cenie w stosunku do szacowanej przez zarządcę portfela rzeczywistej wartości spółki.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "US Value Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: