European Small Companies Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

European Small Companies Fund

Zarządca inwestycyjny:
AIG Global Investment Corp. (Europe) Ltd.

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w małe przedsiębiorstwa działające na rynkach europejskich, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i w Holandii. Nie wyklucza się również inwestycji w małe przedsiębiorstwa w innych państwach europejskich, zarówno z obszaru UE jak i spoza niego. Subfundusz będzie inwestował głownie w spółki, których kapitalizacja w chwili nabycia nie przekroczy 2 miliardów EUR. Subfundusz będzie aktywnie zarządzany przez Zarządców inwestycyjnych, podejmujących decyzje związane z wyborem inwestycji w perspektywie jednorocznej. Około 50 % aktywów, w które zainwestuje subfundusz, będzie notowane lub wprowadzone na giełdę papierów wartościowych lub inne uznane europejskie rynki. Wybór inwestycji będzie dokonywany przede wszystkim z uwzględnieniem perspektyw wzrostu wartości kapitału, a w mniejszym stopniu dochodu z emisji, głównie dlatego, że większość wybranych emisji będzie z założenia dawała szanse uzyskania dochodu.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "European Small Companies Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: