Slovenia International Portfolio


World Investment Opportunities Funds SICAV

Slovenia International Portfolio

Zarządca inwestycyjny:
Unigestion

Cel inwestycyjny:
Inwestycje na globalnych rynkach akcji i obligacji, z założeniem długoterminowego wzrostu ich wartości w EUR. Subfundusz zainwestuje minimum 75% aktywow netto w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Subfundusz będzie inwestował w międzynarodowe papiery wartościowe, w tym w papiery wartościowe spółek z siedzibą lub których istotna część działalności koncentruje się w Słowenii.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat. Subfundusz również dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą realizować określone cele inwestycyjne i zdywersyfikować posiadany portfel.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Slovenia International Portfolio" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: