EURO International Bond Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

EURO International Bond Fund

Zarządca inwestycyjny:
Unigestion

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w obligacje międzynarodowe, denominowane w walutach państw OECD. Maksymalny zwrot przy minimalnym ryzyku. Aktywa inwestowane w obligacje międzynarodowe wysokiej jakości, (oznaczane "AA" w ratingu Standard & Poor’s, Aa3 w ratingu Moody) o okresie płatności od 5 do 8 lat. Fundusz zapewnia zabezpieczenie ryzyka walutowego dla obniżenia zmienności portfela.

Filozofia inwestycyjna opiera się na podejściu top-down, z wykorzystaniem techniki Unigestion, opartej na tzw. "zyskach długoterminowych".

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat, ale którzy uważają fundusze inwestycyjne za dogodny produkt oszczędnościowy. Jest to również fundusz dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą zrealizować określone cele inwestycyjne. Nie jest wymagane doświadczenie związane z produktami rynku kapitałowego. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest tworzenie kapitału. Może zajmować kluczową pozycję w portfelu inwestora.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Eastern European Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: