Global Equity Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Global Equity Fund

Zarządca inwestycyjny:
Brandes Investment Partners, L.P. ("Brandes").

Cel inwestycyjny:
Inwestycje na globalnych rynkach akcji w celu maksymalizacji wzrostu kapitału w USD. Maksymalnie 20% całości aktywów netto subfunduszu może zostać zainwestowane w papiery wartościowe spółek z siedzibą na rynkach wschodzących na całym świecie. Podejście inwestycyjne wykorzystuje analizę podstawową do znalezienia na świecie spółek o silnych podstawach, ale których akcje, w stosunku do szacowanej przez zarządcę rzeczywistej wartości, można kupić po znacznie obniżonych cenach.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Global Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: