Dollar International Bond Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Dollar International Bond Fund

Zarządca inwestycyjny:
Unigestion

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w obligacje międzynarodowe, denominowane głównie w USD ale również w innych walutach. Maksymalny zwrot z inwestycji przy minimalnym ryzyku. Aktywa są inwestowane w obligacje międzynarodowe o wysokiej jakości, klasyfikowane jako "AA", ze średnim terminem odkupu od 5 do 8 lat. Fundusz zapewnia zabezpieczenie ryzyka walutowego dla obniżenia zmienności portfela.

Wyjątkowy styl zarządzania portfelem obligacji, dający możliwość dywersyfikacji bez względu na walutę w jakiej denominowany jest portfel, oraz zwiększenia zwrotu z inwestycji przy obniżeniu zmienności lub ryzyka. Filozofia inwestycyjna oparta na podejściu top-down, bazująca na analizie fundamentalnej i skoncentrowan na dwóch podstawowych czynnikach – duracji i płynności.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat, ale którzy uważają fundusze inwestycyjne za dogodny produkt oszczędnościowy. Jest to również fundusz dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą zrealizować określone cele inwestycyjne. Nie jest wymagane doświadczenie związane z produktami rynku kapitałowego. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest tworzenie kapitału. Może zajmować kluczową pozycję w portfelu inwestora.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Dollar International Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: