Baltic Opportunities Central


World Investment Opportunities Funds SICAV

Baltic Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
JSC Parex Asset Management, Łotwa

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w zrożnicowany portfel akcji oraz udziałowych papierów wartościowych spółek z republik bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Portfel będzie obejmował glównie akcje oraz inne zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą w tych państwach oraz spółek, których działalność skupia się w tym regionie. Ponadto, subfundusz może inwestować w warranty na akcje oraz w świadectwa udziałowe w każdej walucie, emitowne przez spółki z siedzibą w omawianym regionie i/lub spółki, których działalność koncentruje się w regionie lub na papierach wartościowych spółek regionu. Subfundusz może również inwestować w Światowe, Europejskie i Amerykańskie Kwity Depozytowe. Mimimum 75% aktywów netto obejmie akcje zwykłe i inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą w omawianym regionie. Do 25% aktywów netto subfunduszu może obejmować niektóre papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "World Investment Opportunities Funds SICAV" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: