Balanced Euro Portfolio


World Investment Opportunities Funds SICAV

Balanced Euro Portfolio

Zarządca inwestycyjny:
Unigestion

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w zdywersyfikowany portfel obligacji i akcji, głównie denominowanych w EUR. Przewiduje się również inwestycje w obligacje denominowane w innych walutach. Subfundusz inwestuje około 40% aktywów netto w obligacje i około 60% w akcje europejskie.

Kwota przeznaczona na obligacje zostanie zainwestowana w obligacje międzynarodowe, gwarantowane lub emitowane przez wysokiej jakości dłużników i denominowane w walutach państw OECD oraz w euro. Subfundusz systematycznie zabezpiecza ryzyko kursowe przez kontrakty forward sprzedaży walut obcych za walutę podstawową funduszu (EUR). Subfundusz jest zarządzany z zastosowaniem matematycznego modelu optymalizacji. Zarządzanie nie obejmuje prognoz makroekonomicznych. Kwota przeznaczona na akcje europejskie zostanie zainwestowana w akcje europejskie oraz w instrumenty zależne od indeksów akcji europejskich. Geograficznie obszar inwestycji obejmuje Wielką Brytanię i Szwajcarię. 25% aktywów netto subfunduszu jest zainwestowane w akcje wybrane tak by stworzyć portfel o możliwie najniższym poziomie ryzyka, i co za tym idzie minimalnej wariancji.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat. Subfundusz również dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą realizować określone cele inwestycyjne i zdywersyfikować posiadany portfel.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Balanced Euro Portfolio" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: