Adriatic-Balkan Opportunities Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Adriatic-Balkan Opportunities Fund

Zarządca inwestycyjny:
KD BPD, Borznoposredniska Druzba, d.o.o., Slovenia

Cel inwestycyjny:
Inwestycje w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą głównie w Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii. Niewielką kwotę, obecnie maksymalnie 10% wszystkich aktywów netto, może być inwestowana w aktywa spółek z siedzibą w innych krajach regionu Adriatyku, takich jak Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia i Czarnogóra. W miarę, jak rynki te uznawane będą na świecie, na inwestycje na tych rynkach może być przeznaczana większa część aktywów, proporcjonalnie do ich znaczenia pod względem kapitalizacji rynku. Subfundusz może również inwestować w spółki zarejestrowane na rynkach innych państw OECD, których główna działalność koncentruje się w regionie Adriatyku. Minimum 75% aktywów netto subfunduszu zostanie zainwestowane w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Do 25% aktywów netto subfunduszu może zostać zainwestowane w papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz w instrumenty rynku pieniężnego.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych związanych z nimi możliwości i ryzyka. Inwestor powinien mieć doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Przy dużej dywersyfikacji portfela subfundusz jest dobrym narzędziem różnicowania inwestycji.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "World Investment Opportunities Funds SICAV" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: