List klientów WGI Dom Maklerski do KPWiG

Jesteś byłym klientem domu maklerskiego WGI?
Osoby zainteresowane koordynowaniem działań w tej sprawie są proszone o kontakt na adres wgi@skarbiec.biz

Ponadto, zachęcamy do wymiany myśli z innymi poszkodowanymi na grupie dyskusyjnej https://wgi.dog.pl/ oraz regularnego odwiedzania strony https://skarbiec.biz/domy-maklerskie/warszawska.htm, gdzie będą publikowane bieżące informacje oraz nieodpłatne wzory pism związanych z postępowaniami sądowymi w sprawie WGI DM.

List klientów WGI Dom Maklerski do KPWiG

Do Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Pana Jarosława H. Kozłowskiego

Szanowny Panie Przewodniczący

Jako grupa ponad 100 poszkodowanych klientów WGI DM zwracamy się do Pana z żądaniem zorganizowania przez KPWiG spotkania informacyjnego w celu przedstawienia dotychczasowych jak i przyszłych działań Państwa instytucji w sprawie likwidacji WGI DM. Chcielibyśmy także poznać Państwa oficjalne stanowisko odnośnie najważniejszych konsekwencji ostatniego komunikatu grupy WGI informującego o zablokowaniu wszystkich rachunków inwestycyjnych WGI Consulting w Wachovia Securities.

Do tej pory do KPWiG na Pana ręce wpłynęło już wiele pisemnych wniosków w sprawie zorganizowania takiego spotkania. Mimo wielu próśb wysyłanych do Pana w tej sprawie zostają one bez odzewu. Mamy sygnały, że klienci proszą o nie również w trakcie konsultacji telefonicznych i bezpośrednich spotkań z Państwa przedstawicielami w siedzibie KPWiG. Pozostaje dla nas niezrozumiałym fakt kompletnego ignorowania naszych wielokrotnych próśb.

KPWiG jest instytucją mającą na celu ochronę interesów klientów instytucji finansowych oraz regulowanie rynku kapitałowego w Polsce. Brak współpracy z inwestorami WGI DM stawia Państwa w bardzo niekorzystnym świetle. Jako instytucja zaufania publicznego KPWiG musi prowadzić przejrzystą politykę informacyjną, czego wyrazem powinno być spotkanie informacyjne z inwestorami WGI DM, przy współudziale prasy, przedstawicieli domów maklerskich i wreszcie WGI Domu Maklerskiego. Jedynie w ten sposób jednoznacznie i w pełni jawnie będziemy mogli wyjaśnić wszystkie niejasności.

Ewentualne ogłoszenie upadłości czy niewypłacalności WGI DM może stać się pierwszym przypadkiem w historii, w którym dojdzie do uruchomienia systemu rekompensat. Tym bardziej wyczerpująca informacja jest poszkodowanym absolutnie niezbędna. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z KPWiG jesteśmy w stanie doprowadzić do najlepszego rozwiązania obecnej bardzo trudnej sytuacji.

W tej chwili na szali leżą oszczędności ponad 1000 klientów WGI DM, ale jednocześnie leży zaufanie do Państwa jako gwaranta oszczędności milionów Polaków. Prosimy, żeby to zaufanie nie zostało zaprzepaszczone. Jeszcze raz zwracamy się do Pana z żądaniem zorganizowania wspólnego spotkania z klientami WGI DM oczekując, że nasze losy nie są Panu obojętne.

Z poważaniem

Uczestnicy listy dyskusyjnej wgi.dog.pl poszkodowanych klientów WGI DM

Powyższy list wpłynął do redakcji "Skarbiec.Biz" od uczestników grupy dyskusyjnej https://wgi.dog.pl/

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: