ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty lokujący w aktywa niepubliczne, emitujący certyfikaty inwestycyjne nie będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

Dane aktualne na dzień 04.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: