Subfundusz Superfund Płynnościowy

Subfundusz Superfund Płynnościowy

Superfund SFIO Płynnościowy zakończył miesiąc Maj ze stopą zwrotu na poziomie 0,59 %

W maju hossa na rynku obligacji skarbowych nabrała wyraźnego przyspieszenia. Oczekiwania na dalsze złagodzenie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, oraz dalszy spadek wskaźnika inflacji w Polsce do poziomu 0,3% w kwietniu wyraźnie zachęciły inwestorów do kupowanie obligacji. Rentowność 10letniej polskiej obligacji skarbowej spadła poniżej 3,7% na koniec maja (na początku roku było to ponad 0,5% więcej). Wzrosty cen długu o stałym oprocentowaniu wsparły także notowania obligacji zmiennokuponowych. To wyraźnie wsparło wyniki fundusz gotówkowych.

Kontynuowana jest hossa na obligacjach korporacyjnych także na rynku polskim obserwujemy dalsze zawężenie spreadów kredytowych w nowych emisjach obligacji korporacyjnych. Superfund Płynnościowy notuje kolejny bardzo udany miesiąc z rzędu. W maju fundusz zarobił +0,59%, istotnie ponad średnia funduszy w grupie porównywalnej wg Analiz Online na poziomie+0,40%. Od początku roku fundusz zyskał już +2,47%, na tle średniej na poziomie +1,66%.

Dane aktualne na dzień 26.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: