Skarbiec Alternatywny

Skarbiec Alternatywny

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Fundusz będzie lokować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Man AHL Trend (Man Umbrella SICAV – Man AHL Trend) wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego zarządzanego przez Man Investments AG z siedzibą w Szwajcarii Man Umbrella SICAV – Man AHL Trend.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: