QUERCUS Selektywny

QUERCUS Selektywny

Produkt typu absolute return. Na rynkach rozwiniętych tego typu produkty zaliczane są do kategorii funduszy okazji (opportunity funds). Celem subfunduszu jest osiąganie dwucyfrowych zysków w ujęciu nominalnym rocznie. Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczania części pozycji akcyjnych portfela.

Subfundusz charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Produkt ten jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby inwestować w akcje, ale bardziej na zasadach wyszukiwania okazji (ograniczając w ten sposób poziom ryzyka), a nie inwestowania w akcje reprezentujące tzw. szeroki rynek (wysokie ryzyko).

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne.

W przypadku akcji aktywnie poszukujemy okazji rynkowych. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że ponadprzeciętne stopy zwrotu można osiągać lokując środki m.in.  w  akcje spółek:

–   będących potencjalnie celem przejęć lub fuzji,
–   rodzinnych,
–   przeprowadzających pierwsze (IPO) i kolejne (SPO) publiczne oferty akcji,
–   które krótkoterminowo straciły na wartości po podaniu niekorzystnych informacji (distressed securities).

Okazji będziemy poszukiwać zarówno na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych.

Warto podkreślić, że subfundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze akcji, zrównoważone czy stabilnego wzrostu.

Subfundusz nie posiada benchmarku

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: