Noble Fund Timingowy

Noble Fund Timingowy

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Zarządzanie subfunduszem oparte jest na wykorzystaniu pozytywnych trendów rynkowych i gospodarczych oraz aktywnej selekcji. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących zysków typowych dla rynku akcji, jednak cechujących się umiarkowaną tolerancją ryzyka i wykazujących niechęć do ponoszenia strat w ujęciu bezwzględnym.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• budowanie wartości bazuje przede wszystkim na aktywnym zarządzaniu poziomem alokacji;

• aktywne wykorzystywanie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe;

• utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu płynności, który umożliwia szybkie dostosowanie struktury portfela do zmieniających się warunków rynkowych.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: