Noble Fund Timingowy

Noble Fund Timingowy

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Zarządzanie subfunduszem oparte jest na wykorzystaniu pozytywnych trendów rynkowych i gospodarczych oraz aktywnej selekcji. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących zysków typowych dla rynku akcji, jednak cechujących się umiarkowaną tolerancją ryzyka i wykazujących niechęć do ponoszenia strat w ujęciu bezwzględnym.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• budowanie wartości bazuje przede wszystkim na aktywnym zarządzaniu poziomem alokacji;

• aktywne wykorzystywanie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe;

• utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu płynności, który umożliwia szybkie dostosowanie struktury portfela do zmieniających się warunków rynkowych.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: