Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z lokat bankowych oraz obligacji Skarbu Państwa przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów chcących inwestować w sposób stabilny przy minimum 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela;
• trzon części akcyjnej stanowią spółki o mniejszej kapitalizacji posiadające długoterminowe przewagi konkurencyjne;
• wykorzystuje jednorazowe okazje inwestycyjne jak np. arbitraż przy wezwaniach;
• część dłużna koncentruje się na bezpiecznych obligacjach skarbowych.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: