Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z lokat bankowych oraz obligacji Skarbu Państwa przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów chcących inwestować w sposób stabilny przy minimum 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela;
• trzon części akcyjnej stanowią spółki o mniejszej kapitalizacji posiadające długoterminowe przewagi konkurencyjne;
• wykorzystuje jednorazowe okazje inwestycyjne jak np. arbitraż przy wezwaniach;
• część dłużna koncentruje się na bezpiecznych obligacjach skarbowych.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: