Noble Fund Skarbowy

Noble Fund Skarbowy

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych, bezpiecznej inwestycji w obligacje lub bony skarbowe.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub przez niego gwarantowane;

• pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów i bezpieczeństwem;

• dobór aktywów uzależniony jest od sytuacji rynkowej, jednak w portfelu dominują papiery o krótkim terminie do zapadalności.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: