Noble Fund Global Return

Noble Fund Global Return

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka i poszukujących instrumentu starającego się chronić aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendy w trakcie hossy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• subfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach zagranicznych;

• aktywa lokowane są zarówno na giełdach krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zależnie od koniunktury giełdowej;

• inwestowanie wyłącznie w płynne akcje i kontrakty terminowe umożliwia szybkie zmiany składu portfela.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: