Noble Fund Akcji

Noble Fund Akcji

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu WIG. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych poprzez bezpośrednie inwestycje w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z okresowymi zmianami wartości jednostki uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jako podstawowe kryterium doboru spółek do portfela;

• selekcja jako główny czynnik budowania wartości, typowa alokacja w akcje rzadko spada poniżej 90%;

• do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki niereprezentowane na GPW.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: