KBC Liderów Rynku FIZ

Fundusze AIG

KBC Liderów Rynku FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Dzień zapadalności10/06/2014
Pierwszy dzień wykupu10/10/2010
Stopa udziału w instrumencie bazowym 90,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2010-06-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1295.90 PLN

Profil inwestora

 • Dla osób, które chcą zarabiać na koszyku specjalnie dobranych spółek.
 • Dla Klientów, którzy nie chca podejmować nadmiernego ryzyka inwestycyjnego i oczekują 100% ochrony zainwestowanych środków*.

Zysk w funduszu zależy od koszyka 30 spółek, do których należą największe polskie banki: PKO BP i Pekao S.A., a także lider na rynku paliwowym – Orlen, oraz TP S.A. Zagraniczne spółki reprezentowane są przez europejskie potęgi w handlu detalicznym: Carrefour, Metro i Tesco oraz światowe potęgi: amerykański Procter & Gamble oraz brytyjsko-holenderski Unilever. Większość firm pochodzi z Europy, dwie z USA. Największy udział mają spółki niemieckie i francuskie (odpowiednio 20% i 17%).

Fundusz o specjalnej konstrukcji, dzięki której nawet w najbardziej negatywnym scenariuszu inwestor otrzyma na koniec inwestycji 100% zainwestowanych do funduszu środków. Opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wykupu jest 10 października 2010 r. (żądania wykupu należy składać od 10 do 23 września 2010).
Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

 • Minimalny zapis: 1.000 zł (10 Certyfikatów);
 • Czas trwania Funduszu: ok 4 lata (od momentu utworzenia funduszu);
 • I okres: 15.03-02.04.2010 (max. 2,4%),
 • II okres: 06.04-16.04.2010 (max.2,7%),
 • III okres: 19.04-30.04.2010 (max. 3,0%)
 • Dzień Zapadalności Funduszu: 10 czerwca 2014 r.;
 • Maksymalna stopa zwrotu w Dniu Zapadalności 80%
 • Partycypacja 90%
 • Ochrona: TAK: 100% zainwestowanych środków*

Subskrypcja certyfikatów trwała od 15 marca do 30 kwietnia 2010 r.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

[28-07-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: