ING (L) Globalnych Możliwości

ING (L) Globalnych Możliwości

Profil inwestora

  • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.

  • Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.

  • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Global Opportunities.

  • ING (L) Invest Global Opportunities inwestuje w akcje spółek notowanych na całym świecie, włączając w to rynki wschodzące.

  • W ramach strategii funduszu luksemburskiego identyfikowane są tzw. tematy inwestycyjne, a do portfela dobierane są najbardziej obiecujące spółki, które powinny skorzystać na zachodzących w świecie zmianach.

  • Podstawą wyboru akcji do portfela jest dokładna analiza finansowa spółki oraz ryzyka związanego z daną inwestycją.

  • Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek działających w różnych krajach i sektorach.

Dane aktualne na dzień: 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: