SubGO Fund Energia2

SubGO Fund Energia2

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Fund Energia 2, jako subfunduszu akcyjnego sektorowego, ukierunkowanego na przemysł energetyczny.

Aktualna strategia inwestycyjna funduszu zakłada istotne zwiększenie dywersyfikacji portfela o nowe spółki z sektora energetycznego, w tym nieskorelowane z rynkiem spółki z sektora OZE (Odnawialne Źródła Energii). Fundusz będzie się skupiać na mniejszych projektach z zakresu energii OZE uzyskując większe rozproszenie mocy (i projektów), i przede wszystkim generując stałą stopę dochodu oraz coroczną dywidendę.

Dane aktualne na dzień 08.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: