Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy

Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (dawniej Subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka)

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

– mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,

– akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla Instrumentów Dłużnych, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu,

– oczekują zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: